สวนราชพฤกษ์ – 3

ที่เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่
วัดเก่ารอบคูเมือง – 4
ChiangMai P10 03-01-2014