อิบารากิ

จังหวัดอิบารากิ ชวนชมทุ่ง “โคเชีย KOCHIA”4
ทุ่งโคเชีย