29. ไจเปอร์ ประเทศอินเดีย

28. เบอร์ลิน ประเทศเยอรมันนี
30. ลียง ประเทศฝรั่งเศส