เที่ยวจอร์แดน

เที่ยวจอร์แดน1
Jordan P1 30-10-2017