3_ถ้ำหลงเหมิน

หุบเขาบู๊ตึ๊ง เที่ยวประเทศจีน
2_2 Mausoleum of the First Qin Emperor
4_The Great Wall