9_2

หุบเขาบู๊ตึ๊ง เที่ยวประเทศจีน
9_1 Mount Lu
SONY DSC