หุบเขาบู๊ตึ๊ง

หุบเขาบู๊ตึ๊ง เที่ยวประเทศจีน
1_1 Summer Palace