10. หาดปันไต

เที่ยวมาเลเซีย | ทัวร์มาเลเซีย
10. Kotabalu