11. มัสยิดอิสติกอัล

เที่ยวอินโดนีเซีย | ทัวร์อินโดนีเซีย
10. Toba Lake 2
11. มัสยิดอิสติกอัล1