11. มัสยิดอิสติกอัล1

เที่ยวอินโดนีเซีย | ทัวร์อินโดนีเซีย
11. มัสยิดอิสติกอัล
12. prambanan temple