6. บูนาเคน

เที่ยวอินโดนีเซีย | ทัวร์อินโดนีเซีย
6. Bunaken2
7. bromo