หน้าแรก เที่ยวฮ่องกงด้วยตัวเอง การเดินทางในฮ่องกง A flying Superman radio controlled plane is flown by designer Otto Dieffenbach during a test flight in San Diego

A flying Superman radio controlled plane is flown by designer Otto Dieffenbach during a test flight in San Diego

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกงด้วยตัวเอง
heartbreaking-images-of-the-giant-rubber-duck-that-mysteriously-deflated-in-hong-kong
large