6คุกโตลสะเล็ง2-tile

5Choeung Ek1-tile
7 โรซาน่า บรอดเวย์ เมืองเสียมเรียบ4-tile