7 โรซาน่า บรอดเวย์ เมืองเสียมเรียบ4-tile

6คุกโตลสะเล็ง2-tile
8Central Market1-tile